Piotr Źrołka

    Projektant i doradca, od ponad 8-lat pomaga mniejszym i większym firmom w projektowaniu usług. Wielki fan dostępności. Specjalizuje się w service design, UCD. Wykorzystuje wiedzę z zakresu użyteczności i analizy biznesowej w pracy z klientami. Student Office of Accessibile Systems & Technology. Doświadczony w obszarze bankowości, finansów oraz medycznym. Obecnie współtworzy platformę kulturę User Experience w Collibrze.