Joel Oliveira

Wiceprzewodniczący Grupy Roboczej ds. Marketingu przy ISTQB - International Software Testing Qualifications Board

Joel Oliveira rozpoczął swoją karierę zawodową w 1998 roku jako naukowiec i od tego czasu pełnił już różne funkcje (od programisty do testera, od kierownika technicznego i projektowego do kierownika jakości i inżynierii), zarządzając i kierując zespołami od 1 do 130 inżynierów, w tak zróżnicowanych obszarach biznesowych jak telekomunikacja, sektor rządowy i publiczny, usługi finansowe, obronność i bezpieczeństwo czy przemysł lotniczy i kosmonautyczny.

W 2009 roku, po większym zaangażowaniu się w obszar testowania oprogramowania, założył pierwszą internetową społeczność testującą w Portugalii, a rok później PSTQB – portugalską Radę ds. testowania i kwalifikacji oprogramowania. Został członkiem grup roboczych ISTQB w 2011 roku.

Jako pasjonat testowania oprogramowania i zapewniania jakości, jest zaangażowany w poprawę rozpoznawalności oraz kompetencji społeczności testerskiej i chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami. Możesz spotkać go na wykładach i warsztatach na temat testowania oprogramowania (manualnego, eksploracyjnego, automatycznego, mobilnego, wydajnościowego, bezpieczeństwa), procesów inżynieryjnych (kaskadowego, zwinnego, ciągłego doskonalenia i CMMI) lub zarządzania karierą zawodową (głównie, ale nie tylko, dla testerów).